Zwrot

Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta 24.06.2014 r, w ciągu 14 dni, możesz odstąpić od umowy dotyczącej jego zakupu dokonanego w naszym Sklepie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć pisemnie w siedzibie Operatora lub na jego adres pocztowy albo drogą elektroniczną na adres e-mail. Jeśli wyślesz do nas maila, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku.

Informacje o odstąpieniu.

Przy odstąpieniu od umowy, możesz (nie jest to wymagane) skorzystać z gotowego formularza odstąpienia [formularz – kliknij]

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz oświadczenie przed jego upływem, czyli w ciągu 14 dni, liczonych (zgodnie z art. 28 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta) w taki sposób, że pierwszym dniem terminu jest:

  1. Jeśli zamówienie stanowi pojedynczą i jednorazową przesyłkę, pierwszym dniem terminu jest dzień odbioru tej przesyłki osobiście lub poprzez Inną osobę od przewoźnika.
  2. Jeśli zamówienie stanowi kilka towarów, które mają być dostarczane osobno, partiami lub częściami, pierwszym dniem terminu jest dzień jest dzień odbioru ostatniego towaru jego partii lub części.
  3. Jeżeli umowa z naszym sklepem zakłada, że będziemy dostarczali rzeczy przez pewien oznaczony czas termin liczy się od dnia odebrania przez Ciebie pierwszej z tych rzeczy.
  4. W każdym innym przypadku pierwszym dniem terminu będzie dzień zawarcia umowy.

Towar należy odesłać nam bezzwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od chwili złożenia nam oświadczenia o odstąpieniu. Wystarczy odesłać nam towar przed upływem tych 14 dni, na adres Rafa-Wino, ul. Grunwaldzka 243, 33-300 Nowy Sącz.

Koniecznym jest odesłanie gratisów. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do odsyłanej paczki należy dołączyć informację z numerem zamówienia i danymi bankowymi, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze.


Wymiana

Aby wymienić zakupiony produkt na inny odeślij go proszę na nasz adres wcześniej kontaktując się z nami (towar musi znajdować się w naszym magazynie). Aby wymiana została pozytywnie rozpatrzona przyjęty towar musi być nieużywany i posiadać oryginalne opakowanie. Pamiętaj, aby do odsyłanej paczki dołączyć informację z numerem zamówienia, informacją dotyczącą wymiany oraz potwierdzenie przelewu na kwotę wartości odesłanego zamówienia, tytułem zwrotu kosztów przesyłki.


Reklamacja

Jeśli nastąpiła pomyłka przy pakowaniu przesyłki z naszej winy. Bardzo prosimy o odesłanie źle spakowanego zamówienia (w całości lub konkretnego produktu).

Pamiętaj proszę, aby do odsyłanej paczki dołączyć kopię paragonu lub kartkę z numerem zamówienia, a także dane do przelewu bankowego. Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów wysyłki w obydwie strony. Sklep zobowiązuje się pokryć koszty za przesyłki Pocztą Polską. Niestety koszty za odsyłane do nas przesyłki kurierskie nie będą zwracane, a wysyłane do nas paczki za pobraniem nie będą odbierane.

Wymiany/Reklamacji/Zwrotu można dokonać odsyłając towar na adres naszego sklepu:

Rafa-Wino, ul. Grunwaldzka 243, 33-300 Nowy Sącz

Kontakt w sprawie reklamacji i zwrotów: biuro@rafa-wino.pl, zamowienia@rafa-wino.pl.