KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego www.rafa-wino.pl jest


Rafa Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 243,

33-300 Nowy Sącz

KRS: 0000473585,

NIP: 7343521423,

REGON: 122927610

 

(dalej: „Administrator”). Administrator informuje, że:
 
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;  
 
2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);  
 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w serwisie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;  
 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  
 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;  
 
7. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;  
 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu internetowego; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu internetowego,
 
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

Pracujemy od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

  •          Kontakt telefoniczny – 18 54 75 193 / +48 604 582 582
  •          Kontakt mailowy – biuro, biuro@rafa-wino.pl
  •          Kontakt mailowy - realizacja zamówień, zamowienia@rafa-wino.pl