Wino wytrawne – rodzaje i produkcja win wytrawnych

Najwięcej win produkowanych na świecie, należy do kategorii win wytrawnych. Jakie są rodzaje win wytrawnych, jak są produkowane i z czym najlepiej je pić - dowiemy się z poniższego wpisu. Znajdziecie tutaj również listę polecanych win wytrawnych z oferty Rafa-Wino.

W naszej winiarskiej terminologii wina wytrawne dzielimy na 3 kategorie: wina wytrawne czerwone, wina wytrawne białe,  wina wytrawne różowe.

Jak powstają wina wytrawne białe?

Wina białe powstają w wyniku fermentacji wytłoczonego soku winogronowego, jedynie niekiedy leżakowane są na osadzie.

W większości przypadków sok pozostaje w kontakcie ze skórą tylko przez krótki czas, w celu zmniejszenia ryzyka utlenienia. Winogrona są rozdrabniane, wyciskany jest sok, a pozostała masa winogronowa jest ponownie wysyłana do prasy. Aby dodatkowo ograniczyć kontakt soku ze skórkami, niektórzy winiarze wybierają inne podejście i umieszczają w prasie całe kiście winogron. Proces ten jest delikatny, zmniejsza ryzyko utleniania i w jego wyniku mogą powstawać wina o większej czystości i delikatności. Jednak w przypadku niektórych odmian aromatycznych niektórzy winiarze decydują się na utrzymywanie soku w kontakcie ze skórkami przez krótki czas, aby zwiększyć intensywność smaku oraz strukturę wina .

Proces ten zachodzi w dostatecznie niskiej temperaturze, aby zahamować fermentację i zwykle trwa jedynie kilka godzin.

W świeżo wyciśniętym soku znajdują się fragmenty komórek pochodzących zarówno ze skórek jak i pulpy.

Jeśli sok zostanie poddany fermentacji w takim stanie, mogą powstać nieprzyjemne aromaty, a nawet dojść do przedwczesnego zatrzymania się fermentacji. Dlatego też przed rozpoczęciem fermentacji sok należy wyklarować . Można to zrobić przy użyciu tych samych technik, które stosuje się do klarowania wina przed butelkowaniem (osadzanie, wirowanie, klarowanie, filtracja). Niektórzy winiarze podejmują decyzję o zatrzymaniu w soku niewielkiej ilości tych „stałych cząstek”. Uważa się, że dzięki temu gotowe wino jest mniej podatne na utlenienie i może zwiększyć kompleksowość wina i wzbogacić jego teksturę. Jednak wysokie ryzyko powstawania nieprzyjemnych posmaków sprawia, że technika ta jest rzadko stosowana w przypadku win, które mają wykazywać czysty charakter odmianowy.

Temperatura fermentacji i zbiornik fermentacyjny

Idealna temperatura fermentacji dla win białych wytrawnych waha się pomiędzy 12 a 22 stopniami Celsjusza. Proces fermentacji w zbyt niskiej temperaturze skutkuje powstawaniem aromatów „lakierowych“, które skutecznie zakrywają aromaty odmianowe. Fermentacja w wyższej temperaturze spowoduje, że powstające wino będzie bardziej skoncentrowane, rozwinie także inne niż owocowe aromaty, lecz także zmniejszy ryzyko utraty charakterystycznych aromatów odmianowych.

Tam, gdzie używane są naczynia fermentacyjne ze stali nierdzewnej, zwykle stosuje się mechanizmy kontroli temperatury, aby zapobiec zbyt wysokiej temperaturze. Wytrawne wina białe mogą być również fermentowane w beczkach. Nie jest łatwo kontrolować temperaturę fermentacji w beczkach, lecz ich niewielki rozmiar i fakt, że zwykle są one przechowywane w chłodnych piwnicach oznacza, że mają tendencję do odprowadzania ciepła. Niemniej jednak, procesy fermentacji prowadzone w beczkach nadal zwykle przebiegają w wyższym zakresie temperatur.

Praktyki winiarskie po zakończeniu fermentacji oraz możliwości związane ze starzeniem wina

Po zakończeniu procesu fermentacji istnieje szereg ważnych wyborów, przed dokonaniem których staje winiarz. Po pierwsze, białe wino może dojrzewać w dębowych beczkach lub być w obojętnych kadziach z dodatkiem lub bez klepek albo wiórów dębowych. Po drugie, winiarz może chcieć leżakować swoje wino na osadzie, aby poprawić jego strukturę i spektrum aromatów. Wreszcie, winiarz może zezwolić lub zablokować proces konwersji malolaktycznej (dawn. fermentacji malolaktycznej, MLF).

Kupażowanie (mieszanie, blendowanie) win białych wytrawnych

Kupażowanie ma na celu zwiększenie koncentracji wina, poprawy balansu i stworzenie wina w konkretnym stylu. Wiele białych win wytrawnych opiera się na czystych owocowych aromatach i w takich przypadkach kupażowanie ma za zadanie jedynie poprawienie jego struktury.

Odwrotna sytuacja może dotyczyć niektórych niearomatycznych odmian winogron, takich jak np. Chardonnay, gdzie winiarz może stosować różny czas kontaktu wina z osadem, MLF (konwersję malolaktyczną) oraz dębu w różnych partiach wina. Można je ze sobą łączyć, aby uzyskać o bardziej złożonej strukturze.

Wino czerwone wytrawne

Proces produkcji czerwonego wina wytrawnego jest znacznie bardziej skomplikowany, niż produkcja wina białego, ponieważ winogrona muszą być fermentowane w kontakcie ze skórkami w celu wydobycia zarówno koloru jak i tanin.

Wina czerwone wytwarzane są z czerwonych winogron, choć trzeba mieć na uwadze fakt, że mogą z nich powstawać również wina białe! Skórki z tych winogron uczestniczą w procesie fermentacji w celu wydobycia z nich koloru i garbników. Po zakończeniu fermentacji alkoholowej świeżo wyprodukowane wino jest oddzielane od skórek, a pozostałe jest ekstrahowane za pomocą prasy.

Uproszczony schemat produkcji wina czerwonego wytrawnego obejmuje takie czynności jak miażdżenie, fermentacja alkoholowa, odsączanie, prasowanie, przechowywanie lub dojrzewanie przez pakowanie.

Wydobywanie koloru i tanin

Podczas produkcji czerwonego wytrawnego wina ciepło wytwarzane przez drożdże podczas fermentacji pomaga wydobyć kolor i taniny. Jednak samo to nie byłoby wystarczające. Dzieje się tak, ponieważ skórki winogron unoszą się na wierzchu fermentującego soku, tworząc grubą warstwę zwaną kożuchem. Jeśli kożuch pozostanie tam w formie nienaruszonej, wydobycie garbników będzie w zdecydowany sposób ograniczone. Skórki winogron należy często i dokładnie mieszać z płynem fermentacyjnym. Istnieje kilka technik, które można zastosować.

Zdjęcie producenta Grof Degenfeld

Fermentacja zgniecionych owoców

Zdecydowana większość owoców wykorzystywanych w produkcji czerwonego wina jest odszypułkowana i rozdrobniona. Jakie są więc główne techniki radzenia sobie z kożuchem?

Dociskanie kożucha

tradycyjnie oznaczało to ręczne „wciskanie“ kożucha na dno kadzi fermentacyjnej. Stwarzało to realne zagrożenia dla pracowników winnicy, ponieważ zawsze istniała możliwość zatrucia się dwutlenkiem węgla. Dziś ten sam efekt można osiągnąć za pomocą wioseł mechanicznych. Jest to szeroko praktykowana technika i bardzo skutecznie wydobywa kolor i taniny. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność pod koniec fermentacji, kiedy taniny są łatwiej ekstrahowane. Jeśli wyekstrahuje się ich zbyt dużo, w winie może pojawić się nadmierna gorycz i cierpkość.

Przepompowywanie soku

polega to na odciąganiu fermentującego soku z dna kadzi i pompowaniu go na górę, zwilżając kożuch. Przepompowywanie jest popularną techniką ekstrakcji i jest dobrym sposobem na odprowadzenie ciepła i natlenienie soku.

Odpompowanie soku i zlewanie na kożuch

fermentujący sok jest spuszczany z naczynia fermentacyjnego do innego naczynia, pozostawiając kożuch. Sok jest następnie pompowany z powrotem na kożuch. Ta czynność jest wykonywana tylko raz lub dwa razy podczas fermentacji, ponieważ może doprowadzić do powstania niezwykle ekstraktywnego wina. Podobnie jak nadpopompowanie, jest to bardzo wydajny sposób na odprowadzenie nadmiaru ciepła.

Fermentory obrotowe

fermentacja odbywa się w wirujących zbiornikach poziomych. Dzięki temu sok pozostaje w stałym kontakcie ze skórkami.

Ekstrakcja post fermentacyjna

Maceracja po zakończonym procesie fermentacji powoduje dalszą ekstrakcję garbników, co nie zawsze może być pożądane. Dlatego też ilość czasu, przez jaki wino pozostaje na skórkach po zakończeniu fermentacji zależy od stylu w jakim ma zostać wyprodukowane. Niektórzy winiarze twierdzą, że bardzo długie okresy maceracji po zakończeniu procesu fermentacji mogą prowadzić do wygładzenia tanin.

Po zakończeniu maceracji, wino jest oddzielane od moszczu, a powstała masa trafia do prasy i jest ponownie odciskana. Niektórzy winiarze oddzielają różne „frakcje”, które są potem wykorzystywane do manipulowania kolorem oraz poziomem tanin.

Fermentacja całych gron

Jak pisałam wcześniej, znakomita większość win jest produkowana ze zgniecionych winogron. Niekiedy jednak winiarze używają do procesu fermentacji całych, nieuszkodzonych gron. W takich przypadkach muszą upewnić się, że szypułki gron są w pełni dojrzałe, w przeciwnym przypadku taniny znajdujące się w nich oddadzą do wina niezwykle nieprzyjemne i niepożądane aromaty, a wino stanie się gorzkie i cierpkie.

Celem tego typu fermentacji jest stworzenie środowiska beztlenowego , co ma pewne zalety. Po pierwsze, już w komórkach gron, bez żadnego udziału drożdży tworzy się alkohol – proces ten nazywamy fermentacją wewnątrzkomórkową. Po drugie, i co bardziej istotne, już we wnętrzu grona powstają charakterystyczne dlań aromaty, które nadają winu unikalnych cech odmianowych.

I tak oto mamy aż 3 odmiany tego typu fermentacji.

Maceracja węglowa

W przypadku tej techniki używane są tylko i wyłącznie całe, nienaruszone kiście. Są one umieszczane w kadziach, w których następnie tlen zastępowany jest dwutlenkiem węgla. Właśnie to powoduje rozpoczęcie fermentacji wewnątrzkomórkowej. W momencie, gdy poziom alkoholu w jagodach osiągnie 2%, skórki winogron zaczynają pękać i uwalnia się z nich sok. Jest to czas, kiedy skórki oddzielane są od soku. Co ważne, należy pamiętać, że w tej metodzie produkcji otrzymuje się wino o intensywnym kolorze, jednak o niskim poziomie tanin, niezwykle owocowe o aromatach lukrecji, banana, gumy balonowej i cynamonu.

Maceracja węglowa połowiczna

Jest to metoda bardzo podobna do powyższej, jednak w tym przypadku nie jest wtłaczany dwutlenek węgla. W tej technice całe kiście winogron umieszcza się w kadzi. Grona znajdujące się na dnie pękają i zaczynają wydzielać sok, a obecne dzikie drożdże rozpoczynają proces fermentacji, w trakcie którego powstaje dwutlenek węgla doprowadzający do maceracji węglowej. Gdy owoce zaczynają pękać i uwalniają sok, są odciskane.

Całe kiście wymieszane z miażdżonymi owocami

Jest to już ostatnia z metod produkcji czerwonych win wytrawnych, w której zastosowano całe kiście. Są one wymieszane ze zmiażdżonymi owocami, które pokrywają całe kiście nie dopuszczając do nich dostępu tlenu, dzięki czemu rozpoczyna się fermentacja wewnątrzkomórkowa. Całe kiście są sukcesywnie miażdżone przez opadający kożuch. Tę technikę produkcji czerwonego wina wytrawnego stosuje się, gdy pożądany jest świeższy, owocowy charakter i delikatniejsza tekstura.

Zdjęcie producenta Jagodics Pince

Praktyki winiarskie po zakończeniu fermentacji oraz możliwości związane ze starzeniem wina czerwonego

Najprawdopodobniej najważniejszą decyzją, jaką musi podjąć winiarz jeszcze przed butelkowaniem, to starzenie wina w dębowych beczkach i jest to niezwykle częsta praktyka. Podobnie jak w przypadku win białych używa się zarówno beczek jak i dębowych klepek.

Kupażowanie

Kupażowanie dwóch lub większej ilości win z różnych szczepów jest powszechną praktyką i ma na celu osiągnięcie lepszych parametrów w winie finalnym. Niektórzy winiarze, jak już pisałam wcześniej stosują w tym celu również różne frakcje wina. Aby osiągnąć pożądane cechy wina finalnego, można także mieszać ze sobą wina starzone w różnych beczkach, z różnych roczników i różnego stopnia wypalenia.

Klarowanie i stabilizacja

Zdecydowana większość win czerwonych podlega filtracji i stabilizacji, choć niekiedy winiarz uważa, że ma to niekorzystny wpływ na strukturę wina i unika tego procesu.

Produkcja win wytrawnych różowych

Są trzy główne metody produkcji wytrawnych win różowych:

Bezpośrednie wyciskanie

Ciemne winogrona są miażdżone i wyciskane w taki sam sposób, jaki wykorzystuje się do produkcji win białych (blanc de noir). Powoduje to niewielką ekstrakcję koloru pochodzącego ze skórek, jednak należy zachować ostrożność, aby do wina nie dostało się zbyt wiele tanin. Z zastosowaniem tej metody produkuje się jedynie delikatnie zabarwione wina różowe.

Krótka maceracja

Ciemne winogrona są miażdżone i pozostają w kontakcie ze skórką w celu wyekstrahowania aromatów i koloru. Czas maceracji zależy od tego, jak bardzo intensywne aromaty i głębia koloru są pożądane. Ten proces maceracji może, ale nie musi, trwać aż do rozpoczęcia fermentacji. Następie sok jest oddzielany od skórek i fermentowany w niskiej kontrolowanej temperaturze.

Mieszanie

Do białego wina dodawana jest niewielka ilość czerwonego. Jest to praktyka niedozwolona w krajach Unii Europejskiej z wyjątkiem Szampanii. W ten sposób produkowane są niekiedy niedrogie, owocowe wina pochodzące z Nowego Świata.

Wina wytrawne, których musisz spróbować

Chablis – to wina produkowane ze szczepu Chardonnay w najdalej wysuniętym na północ zakątku Burgundii. Gorące lata i ostre zimy w połączeniu ze specyficzną glebą wapienną tworzą niezwykłe terroir doskonale oddane w winach. Na parcelach w klasyfikacji Grand Cru winogrona zbierane są ręcznie, więc do kadzi fermentacyjnych trafią tylko najlepsze owoce.

Pozostaniemy nadal we Francji, jednak teraz udamy się w podróż do Bordeaux, a konkretnie odwiedzimy Pomerol. To właśnie tutaj powstają jedne z najlepszych win świata (któż nie słyszał o słynnym Petrusie?) produkowane ze szczepu Merlot. Co do nazwy regionu żywe są dwie teorie: jedną z nich jest, że Pomerol pochodzi od francuskiego słowa pomme, oznaczającego „jabłko”. To właśnie tutaj, zanim zaczęły królować winnice, uprawiano sady jabłoniowe. Drugą opcją pochodzenia nazwy regionu jest łacińskie słowo „pome”, oznaczającego „grona”.

W naszej dalszej podróży palcem po mapie udamy się do Hiszpanii, a konkretnie do najmniejszego z regionów, czyli Rioja. To właśnie tutaj produkowane są doskonałe wina w lwiej części ze szczepu Tempranillo. W tym miejscu możemy natrafić na etykiecie na 4 oznaczenia, a zaczniemy od najwyższego:

Gran Reserva – to wina, które muszą dojrzewać w beczkach co najmniej 2 lata, kolejne 3 lata w butelce i dopiero po tym czasie mogą trafić na sklepowe półki.

Reserva - w tym przypadku wino musi dojrzewać 3 lata, w tym co najmniej rok w dębowej beczce.

Crianza – obowiązkowo musi dojrzewać w beczce przez rok, a potem kilka miesięcy w butelce.

Generico – to młode świeże wina, względem których nie ma żadnych wymogów względem leżakowania i można je kupić w w rok po zbiorach.

Czas na Włochy! To właśnie tutaj króluje Barolo, czerwone wino wytrawne produkowane ze szczepu Nebbiolo. Barolo musi dojrzewać w dębowych beczkach, a na sklepowe półki może trafić najwcześniej 3 lata po zbiorach. Kupując Barolo warto zainwestować, przynieść butelkę (albo i kilka), wstawić do piwniczki i.... zapomnieć o nim na 10 lat. Przez ten czas nabierze wyjątkowo szlachetnego charakteru.

Zdjęcie producenta Claudio Alario

Do czego podawać wino wytrawne białe, a do czego wino wytrawne czerwone?

Zapewne słyszeliście niegdyś o wierszyku, który de facto jest librettem do operetki Karla Milloeckera pt. „Gasparone“.

„Ryby, drób i cielęcina lubią tylko białe wina,

Zaś pod sarny, woły, wieprze jest czerwone wino lepsze,

Frukty, deser i łakotki lubią tylko wina słodkie,

A szampana wie i kiep, można w trakcie, po i przed.“

Czy tak jest faktycznie? Ten stan rzeczy jest zależny nie tylko od rodzaju potraw, jakie zamierzamy serwować, ale też od metody obróbki termicznej. Wszak wiadomo, że np. ryby smażone będą miały zupełnie inny ciężar, niż pieczone, czy też gotowane na parze. I tak oto do tłustszych ryb smażonych z powodzeniem możemy podać lekkie wino czerwone, np. ze szczepu Pinot Noir. Tłuszcz z potrawy znakomicie złagodzi jego wysoką kwasowość i wydobędzie owocowość. Jednak, jeśli na stole pojawi się ciężkie mięsiwo, jak choćby wołowina czy też dziczyzna nie ryzykujmy i podajmy cięższe wino czerwone, o wysokiej kwasowości, intensywnej taninie i mocnej budowie. Sprawi to, że intensywny smak mięsa i zawartość tłuszczu w nim, że wino będzie w odbiorze cudownie aksamitne, owocowe i gęste.

Do czego zatem serwować wytrawne wino białe? Tutaj również mamy szerokie pole do popisu i może być zaskakująco, gdyż np. wina białe o dużym ciężarze i zdecydowanych aromatach pochodzących z beczki mogą z powodzeniem towarzyszyć chudemu stekowi. Wytrawne białe wina o wysokiej kwasowości doskonale skomponują się z makaronami w kremowych, tłustych sosach lub z daniami o równie wysokiej kwasowości. Do takich zaliczamy np. te na bazie pomidorów. Lekkie i świeże wina białe o średniej kwasowości i delikatnych aromatach będą idealne do chudych grillowanych ryb lub owoców morza.

Nasi faworyci z grona win wytrawnych białych

Fekete Pince - Harslevelu 2013 – to piękne złożone wino o urzekających kwiatowo – owocowych aromatach podkreślonych subtelną mineralnością.

Tokaj Nobilis - Furmint BIO 2020 - wino pochodzące z niewielkiej butikowej winnicy. Delikatne i eleganckie o wyraźnie zarysowanej kwasowości oraz bogate w aromaty cytryn, gruszek migdałów i ziół.

Winzer Krems - Kremser Goldberg Gruner Vetltliner 2017 - złożone i bogate wino, którego aromaty pięknie oddają terroir. Poza aromatami owocowymi dają wyczuć się nuty lekko petrolowe oraz zielne.

Abbotts & Delaunay - Chardonnay Domaine da la Metaire d'Alon - Le Village organic 2018, 2020 - bogate i złożone wino, w którym dominują aromaty owoców pestkowych, żółtych jabłek, gruszek, wanilii i delikatnej kremowej śmietanki. Po chwili kontaktu z powietrzem można wyczuć niezwykle interesujące aromaty orzechowe.

Abbotts & Delaunay - Le Palajo Chardonnay Domaine da la Metaire d'Alon AOP Limoux - organic 2018, 2019 - zachwycające, niezwykle bogate wino o złożonej strukturze i pełnej budowie. W aromatach pojawiają się żółte, jabłka, ananas, owoce pestkowe oraz charakterystyczne dla beczki wanilia, masło, brioszka, świeża słodka śmietanka.

Nasi faworyci wśród win wytrawnych czerwonych

Chateau Saint Mambert Pauillac AOP 2011 – klasyczny kupaż bordoski. Wino o aromatach dojrzałych owoców, ściółki leśnej i drewna. Krągłe dojrzałe taniny, doskonała kwasowość. Wino niezwykle eleganckie.

Bodegas Franco-Espanolas - Rioja Bordon Gran Reserva 2011 - znakomity stosunek jakości do ceny. Kupaż szczepów Tempranillo, Mazuelo i Graciano, które osobno leżakowały przez 30 miesięcy w beczkach z białego dębu amerykańskiego. Wino o pełnej strukturze i intensywnych aromatach dojrzałych czarnych i czerwonych owoców, nie tylko świeżych, ale ciepłych, gotowanych. Bardzo dobrze ułożone aromaty wanilii, odrobiny cedru i tytoniu. W ustach jedwabista, krągła tanina i doskonale zbalansowana kwasowość.

Petreny - Big Band Gold Egri Bikaver 2015 - wino leżakowane 28 miesięcy w beczkach. Aromaty ciemnych owoców połączonych z czekoladą i kawą. W ustach pojawiają się nuty lukrecji, tytoniu oraz pieprzu.

Bolyki - Indian Nyar - kupaż szczepów Kékfrankos, Pinot Noir i Blauburger z niewielkim dodatkiem Cabernet Franc, Portugesiera, Merlot, i Zweigelta - są tu więc wszystkie czerwone odmiany uprawiane w winnicy. Wino fermentowało w kadziach nierdzewnych, a następnie 6 miesięcy spędziło w dębowych beczkach. Wino lekkie o aromatach czerwonych owoców leśnych oraz suszonych ziół. Niezwykle lekkie i przyjemne.

Powiązane produkty

Domaine Chablis 1er Cru Vau-Ligneau 2018
 • Chardonnay
 • Francja
 • Wytrawne
Wina z Francji

Bernard Michaut - Chablis 1er Cru Vau-Ligneau 2020

Domaine de la Motte
15386
Objętość: 750ml Smak: wytrawne Kolor: Białe Kraj pochodzenia: Francja Zawartość alkoholu: 13% Temperatura podawania: 10-12 °C Produkowane ze szczepu: Chardonnay Region: Burgundia
164,99 zł
Bodegas Franco-Espanolas - Rioja Bordon Gran Reserva
 • Tempranillo
 • Hiszpania
 • Wytrawne
Wina z Hiszpanii

Bodegas Franco-Espanolas - Rioja Bordon Gran Reserva 2012

Bodegas Franco - Espanolas
31053
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Czerwone Kraj pochodzenia: Hiszpania  Zawartość alkoholu: 13,5% Temperatura podawania: 16-18°C Produkowane ze szczepu: Tempranillo, Mazuelo, Graciano Region: Rioja
99,99 zł
Godelia - Blanco
 • Godello
 • Hiszpania
 • Wytrawne
Wina z Hiszpanii

Bodegas Godelia - Godello Blanco 2021

Godelia Bodegas y Vinedos
46288
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Białe Kraj pochodzenia: Hiszpania Zawartość alkoholu: 13,5% Temperatura podawania: 10-12°C Produkowane ze szczepu: Godello, Dona Blanca Region: D.O. Bierzo
76,99 zł
Bolyki - Indian nyar
 • -10%
 • Kekfrankos
 • Węgry
 • Wytrawne
Wina z Węgier

Bolyki - Indian Nyar

Bolyki Pince
28983
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Czerwone Kraj pochodzenia: Węgry Zawartość alkoholu: 13% Temperatura podawania: 16-18°C Produkowane ze szczepu: Merlot,  Kékfrankos, Portugieser, Zwiegelt, Blauburger, Cabernet Franc, Pinot Noir Region: Eger
39,99 zł 35,99 zł
Chateau Beausejour...
 • Merlot
 • Francja
 • Wytrawne
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Czerwone Kraj pochodzenia: Francja Zawartość alkoholu: 14% Temperatura podawania: 16-18°C Produkowane ze szczepu: Merlot 70%, Cabernet Franc 30% Region: Bordeaux
96,49 zł
Claudio Alario - Barolo Riva Rocca 2014
 • Nebbiolo
 • Włochy
 • Wytrawne
Wina z Włoch

Claudio Alario - Barolo Riva Rocca 2018

Claudio Alario
9012
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Czerwone Kraj pochodzenia: Włochy Zawartość alkoholu: 14,5% Temperatura podawania: 16-18 °C Produkowane ze szczepu: Nebbiolo Region: Piemont
269,99 zł
Barolo 'Sorano'
 • Nebbiolo
 • Włochy
 • Wytrawne
Wina z Włoch

Claudio Alario - Barolo Sorano 2018

Claudio Alario
46655
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Czerwone Kraj pochodzenia: Włochy Zawartość alkoholu: 14,5% Temperatura podawania: 16-18 °C Produkowane ze szczepu: Nebbiolo Region: Piemont
299,99 zł
Fekete Pince - Harslevelu 2013
 • Harslevelu
 • Węgry
 • Wytrawne
Wina z Węgier

Fekete Pince - Harslevelu 2015

Fekete Pince Somlo
15730
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Białe  Kraj pochodzenia: Węgry  Zawartość alkoholu: 12 % Temperatura podawania: 10-12°C Produkowane ze szczepu: harszlevelu Region: Somlo
63,99 zł
Petreny - Egri Bikaver Big Band 2015
 • -10%
 • Kekfrankos
 • Węgry
 • Wytrawne
Wina z Węgier

Petreny - Big Band Gold Egri Bikaver 2015

Petreny
15278
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Czerwone Kraj pochodzenia: Węgry  Zawartość alkoholu: 14% Temperatura podawania: 16-18°C Produkowane ze szczepu: Kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah Region: Eger
79,99 zł 71,99 zł
Tokaj Nobilis - Harslevelu 'Barakonyi'
 • Harslevelu
 • Węgry
 • Wytrawne
Wina z Węgier

Tokaj Nobilis - Barakonyi Harslevelu 2019 BIO

Tokaj Nobilis
32380
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Białe Kraj pochodzenia: Węgry Zawartość alkoholu: 13,5% Temperatura podawania: 10°C Produkowane ze szczepu: Hárslevelű Region: Tokaj
79,99 zł
Tokaj Nobilis - Furmint
 • Furmint
 • Węgry
 • Wytrawne
Wina z Węgier

Tokaj Nobilis - Furmint BIO 2021

Tokaj Nobilis
21243
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Białe Kraj pochodzenia: Węgry Zawartość alkoholu: 11,5% Temperatura podawania: 10-12 °C Produkowane ze szczepu: Furmint Region: Tokaj
53,99 zł
Winzer Krems - Kremser Goldberg Gruner Vetltliner 2017
 • Gruner Veltliner
 • Austria
 • Wytrawne
Wina z Austrii

Winzer Krems - Kremser Goldberg Gruner Vetltliner 2021

Winzer Krems
25163
Objętość: 750ml Smak: Wytrawne Kolor: Białe Kraj pochodzenia: Austria Zawartość alkoholu: 13% Temperatura podawania: 10-11°C Produkowane ze szczepu: Gruner Veltliner Region: Krems / Donau Producent: Winzer Krems
77,99 zł